Tел.:     +359 2 981 06 30
Факс:     +359 2 442 06 30
Email:   info@oehmi-bg.com
Web:      www.oehmi-bg.com

Услуги за качество, безопасност, здраве
и опазване на околната среда

ÖHMI Eurocert

Сертифициране на
системи за управление

ÖHMI Analytik

Лаборатория

ÖHMI Service

Управление на недв. имоти
и комунални услуги

ÖHMI България

ÖHMI БЪЛГАРИЯ ООД е основано през 2003 година като дъщерно дружество на немския холдинг ÖHMI AG и е част от фирмена група ÖHMI.

Групата ÖHMI предлага широк спектър от услуги, обхващащи различни специализирани направления – аналитичен център за лабораторни изследвания и лабораторни анализи, сертификация на системи за управление в съответствие с различни международни стандарти, управление на недвижимо имущество и извършване на комунални услуги, технически консултации.

В ÖHMI БЪЛГАРИЯ е обединен дългогодишният международен опит с многобройни немски партнъори.