Tел.:     +359 2 981 06 30
Факс:     +359 2 442 06 30
Email:   info@oehmi-bg.com
Web:      www.oehmi-bg.com

Услуги за качество, безопасност, здраве
и опазване на околната среда

ÖHMI Eurocert

Сертифициране на
системи за управление

ÖHMI Analytik

Лаборатория

ÖHMI Service

Управление на недв. имоти
и комунални услуги

ÖHMI България

ÖHMI България ООД е основано през 2003 г като дъщерно дружество на немския холдинг ÖHMI AG и е част от фирмена група ÖHMI.

ÖHMI България ООД е консултанска фирма, предлагаща консултации при въвеждане на системи за управление по качеството, изграждането на процеси и структури съответстващи с изискванията за сертифициране по международните стандарти.

Като член на групата ÖHMI AG, ние предлагаме широк спектър от услуги, обхващащи различни специализирани направления – аналитичен център за лабораторни изследвания и лабораторни анализи, сертификация на системи за управление в съответствие с различни стандарти, съобразени с нуждите и изискванията на фирмите, управление на недвижимо имущество и извършване на комунални услуги.

Освен това ÖHMI България Ви оказва подкрепа при изграждането на стратегически и оперативни системи за контрол.

В ÖHMI България е обединен дългогодишният международен опит с многобройни немски партнъори.