Tел.:     +359 2 981 06 30
Факс:     +359 2 442 06 30
Email:   info@oehmi-bg.com
Web:      www.oehmi-bg.com

Специалистите за перфектната организация

Ние помагаме на клиентите си, да засилят позициите си в условията на конкуренция, трайно да подобрят постиженията и резултатите си и по този начин значително да повишат стойността на предприятието си. Наши клиенти са фирми от практически всички браншове Важна наша задача е, да направим клиентите си по-успешни в деловата им дейност. За целта се стараем да прилагаме всичките си умения.

ÖHMI България ООД е Вашият партньор за:

  • Организационен и информационен мениджмънт 
  • Подготовка на проекти, мениджмънт и контрол на проектите 
  • Изграждане на системи за управление 
  • Управление на проекти за обществени и частни възложители
  • Международно посредничество при коопериране с чуждестранни партнъори
  • Представителство на предприятието

За да бъдем съвместно успешни и в бъдеще, фирмите трябва да бъдат в състояние бързо и гъвкаво да действат в съответствие с изискванията на все по-бързо променящите се пазари и рамкови условия.

Нашите методи и похвати гарантират надеждно, но и прозрачно планиране и изпълнение на Вашите проекти, създадени специално според Вашите индивидуални изисквания.