Tел.:     +359 2 981 06 30
Факс:     +359 2 442 06 30
Email:   info@oehmi-bg.com
Web:      www.oehmi-bg.com

Политика за поверителност

ВЪВЕДЕНИЕ
Уебсайтът  www.oehmi-bg.com („Уебсайта“) е собственост на Оми България ООД; ЕИК 131025278 ; Адрес гр. София, бул./ул. ул. Христо Белчев № 19, ет. 2, ап. 3
Една от основните грижи на Оми България ООД е сигурността на личните данни на нашите клиенти и партньори, като сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността си в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на лични данни и нейната поверителност.
Настоящата Политика за поверителност (заедно с документите, упоменати в нея) цели да разясни защо събираме и как се отнасяме с предоставената ни от Вас информация и лични данни.
Настоящата Политика за поверителност се прилага за всеки посетител и/или потребител, който използва Уебсайта.
Моля, преди да станете наш клиент и/или партньор и/или да използвате нашия Уебсайт, прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност, тъй като тя предоставя информация как ще обработваме личните данни и как ще използваме „бисквитки”.
С представяне на настоящата Политика за поверителност имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, наричан още Регламента или GDPR).

Съдържание:
1.Каква информация събираме чрез Уебсайта
2.Каква е нашата Политика за използване на бисквитки
3.Как използваме събраната информация
4.Как да промените вашите предпочитания относно данните и комуникацията
5.За какъв период съхраняваме Вашите данни
6.По какъв ред разкриваме информация на трети страни
7.Промени в Политиката за поверителност
8.Използване на лични данни за маркетингови цели
9.Информация относно сигурността и съхранението на лични данни
10. Информация относно вашите права и връзка с нас за информация и оплаквания

1. Каква информация събираме чрез Уебсайта
Като посетител и/или потребител на Уебсайта бихме могли да събираме и обработваме следните данни от и относно Вас:
    • Информация, събрана като част от всяка регистрация или взаимодействие с Уебсайта, чрез форми за събиране на информация. Основната информация, която събираме, включва вашето потребителско име ( което може да е псевдоним или Вашето име), длъжност, име, дата на раждане, адрес, e-mail адрес, парола, телефонен номер, предпочитан език, предпочитания или други свързани контактни детайли.
    • Демографска информация, като информация относно Вашия индустриален сектор, която не се идентифицира лично по отношение на Вас. Бихме могли да събираме тази информация чрез различни форми и на различни места на Уебсайта.
    • Информация, събрана чрез форми за запитване за продукти и услуги предлагани чрез Уебсайта.
    • Информация, събрана като част от Вашите посещения на Уебсайта.
    • Детайли за Вашето ползване на продукти или услуги във връзка с Уебсайта.
    • Детайли на всяка e-mail кореспонденция или всяко друго взаимодействие чрез социални мрежи, които имате с нас.
    • Бисквитки или друга събрана информация за проследяване.


2. Каква е нашата Политика за ползване на бисквитки
Моля отворете тук за нашата Политика за бисквитки – https://oehmi-bg.com/cookies


3. Как използваме събраната информация
3.1. Бихме могли да използваме Вашата информация, която събираме за Вас:
(a) за да се свържем с Вас във връзка с Вашето ползване на Уебсайта и, по наше решение, промени на Уебсайта и/или политиките на Уебсайта;
(b) за вътрешни бизнес цели;
(c) за да Ви предоставим информация, продукти или услуги, които сте поискали или за които сте се съгласили да получавате, включително, за изпращане на електронни информационни бюлетини или за да Ви предоставим маркетингови материали;
(d) за цели, които се разкриват, когато предоставяте Вашата информация или както е посочено в тази Политика за поверителност;
(e) за да подобрим Уебсайта, нашите продукти или услуги, да персонализираме Вашия потребителски опит на Уебсайта или за да Ви предоставим специфично съдържание, което е най-уместно за Вас;
(f) за да обработим Вашата регистрация в Уебсайта, включително проверка на активността и валидността на Вашата информация;
(g) за да осигурим, че съдържанието на Уебсайта е представено по най-ефективен начин за Вас и gашия компютър или мобилно устройство;
(h) за да Ви предоставим информация, свързана със събития, провеждани от нас, при съгласие от Ваша страна да се свързваме с Вас за такива цели; и
(i) за да Ви предоставим достъп до Вашия личен профил.
3.2. За да направим Уебсайта по-интересен и полезен за Вас, информацията, която събираме от Вас, когато ползвате Уебсайта или заявявате други продукти или услуги, може да бъде ползвана за наши собствени рекламни или свързани с маркетингови проучвания.


4. Как да промените вашите предпочитания относно данните и комуникацията
4.1. При постъпване на молба по реда на т.10 от настоящата Политика, ще отстраним Вашата лична информация от нашия Уебсайт и/или база данни. Моля да имате предвид, че при подаване на писмена молба, можете да получите достъп и/или изискате коригирането на некоректна информация за Вас.
4.2. Вие сте отговорни за поддържането на коректността на информацията, която ни предоставяте, като Вашата контактна информация, предоставена като част от регистрация и/или форми за запитване на Уебсайта.  
4.3. Бихте могли да откажете или модифицирате комуникацията, която сте избрали да получавате от Платформата чрез следване на инструкциите за отписване, които се съдържат в съответен e-mail.


5. За какъв период съхраняваме Вашите данни
Съхраняваме Вашата лична информация, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които я събираме, включително целите за посрещане на нормативни и счетоводни изисквания или изискване за докладване. Детайли за периодите за съхранение за различни аспекти на Вашата лична информация се съдържат в Политиката ни за съхранение на данни, която е налична при поискване. За да определим подходящия период на съхранение на лични данни, ние вземаме предвид количеството, същността и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от увреждане от неоторизиран достъп или разкриване на Вашата информация и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите нормативни изисквания.
При някои обстоятелства бихме могли да анонимизираме Вашата лична информация, така че повече да не се асоциира с Вас, като в такива случаи бихме могли да използваме тази информация без последващо уведомление към Вас.


6.По какъв ред разкриваме информация на трети страни
6.1. Бихме могли да споделяме информация, която събираме за Вас, включително лични данни, както следва :
(a) бихме могли да ползваме услугите на трета страна, за да ни съдейства в определени области, като във връзка с e-mail маркетинг, call центрове или хостинг на уебсайтове. В някои случаи, третата страна би могла да получи Ваша информация;
(b) бихме могли да споделим информацията с нашата компания-майка, дъщерни дружества и филиали поради вътрешни причини. Също запазваме правото си да разкриваме и трансферираме такава информация: (i) на последващ собственик, съ-собственик или оператор на Уебсайта или приложима база данни; или (ii) във връзка със сливане, консолидиране, реструктуриране, продажбата по същество на всички наши интереси и/или активи или друга организационна промяна, включително, по време на всеки процес на надлежна проверка и
(c) бихме могли да разкрием Вашата информация в максимално допустим, съобразно приложимото законодателство, размер: (i) за да удовлетворим приложимия нормативен акт, регламент, призовка, правителствени искания или правен процес, ако по наше добросъвестно мнение това се изисква или позволява от закона, (ii) за да предпазим и/или защитим нашите Правила за ползване или други политики, приложими за Уебсайта, включително разследване на потенциалното им нарушаване; (iii) за да защитим безопасността, правата, собствеността или сигурността на платформата или на трета страна; и/или (iv) да установим, предотвратим или по друг начин адресираме въпроси във връзка с измама, сигурността или технически въпроси. В допълнение, в максимално позволената от приложимото законодателство степен, бихме могли да ползваме IP адреси, за да идентифицираме потребители и бихме могли да правим това съвместно с трети страни като собственици на авторски права, доставчици на интернет услуги, доставчици на безжични услуги и/или други правоприлагащи агенции, включително разкриване на такава информация на трети страни, по наше усмотрение. Това разкриване може да бъде осъществено без да Ви уведомяваме, в най-пълен размер, позволен от съответния нормативен акт.


7.Промени в Политиката за поверителност
Запазваме правото да променяме или допълваме тази Политика за поверителност по всяко време без предварително уведомяване (“Актуализирана Политика за поверителност”). Вие се съгласявате, че бихме могли да Ви уведомим за Актуализираната Политика за поверителност чрез публикуването й на Уебсайта, така че да е достъпна чрез линк на началната страница на Уебсайта и че Вашето ползване на Уебсайта, след като сме публикували Актуализираната Политика за поверителност (или ангажиране в друго поведение, което бихме могли разумно да определим) представлява Вашето съгласие с Актуализираната Политика за поверителност. Следователно, би трябвало да прегледате тази Политика за поверителност, преди да използвате Уебсайта. Актуализираната Политика за поверителност ще бъде в сила от времето на нейното публикуване или по-късна дата, както би могло да е посочено в Актуализираната Политика за поверителност и ще се прилага към Вашето ползване на Уебсайта от този момент нататък.


8.Използване на лични данни за маркетингови цели
8.1. Бихме могли да използваме Ваши данни до степен, разрешена от законодателството, за да се свързваме с Вас чрез електронни способи (e-mail) с информация относно продукти, събития и услуги, които биха могли да Ви интересуват. Ще Ви предоставим възможност за отписване, в случай, че не желаете да получавате такава информация.
8.2. Бихме могли да се свържем с Вас по телефона или чрез електронна поща, в зависимост от Вашите предпочитания.


9.Информация относно сигурността и съхранението на лични данни
9.1. Ние включваме търговски обосновани защити, за да спомогнем за защитата и сигурността на Вашите лични данни. Все пак, никое предаване на данни по интернет, безжично предаване или електронно съхранение на информация не може да бъде гарантирано.
9.2. Уебсайта и информацията се съхраняват на хост сървър в България.
9.3. Когато се регистрирате в Уебсайта, може също да бъдете помолени да изберете парола. Вие сте изцяло отговорни за поддържане на конфиденциалността на Вашата парола. Съгласявате се да не използвате профила, потребителското име или парола на друг потребител по което и да е време и да не разкривате паролата си на трети страни. Съгласявате се да ни уведомите веднага, ако подозирате неоторизирано ползване на Вашия профил или достъп до Вашата парола.
Бихме могли да споделяме лични данни, както е описано по-долу:
    • Чрез трансфер към други компании от Oehmi Group, където е необходимо, за да отговорим на целта, за която се ни подали информацията.
    • Чрез трансфер до агенти на трета страна и подизпълнители, които изпълняват определени функции от наше име. Тези страни имат достъп до такава информация, до колкото е необходимо да изпълняват своите функции и не могат да я ползват за друга цел.


10. Информация относно вашите права и връзка с нас за информация и оплаквания
Във връзка с информацията, с която разполагаме за Вас, бихте могли да:
    • изискате да Ви предоставим списък и описание на тази информация;
    • изискате да променим неточности;
    • изискате да изтрием Вашата информация, след като се свържете с нас по описания по-долу начин;
    • възразите към обработването на Вашата информация, в случаите, при които разчитаме на легитимен интерес (или такива на трета страна) и има нещо относно Вашето положение, поради което желаете да възразите на обработването поради специфично основание. Вие също имате право да възразите и на обработването от наша страна на Вашата лична информация за целите на директния маркетинг;
    • изискате да прекратим обработването на лична за Вас информация, например, ако желаете да установите коректността й или причината за нейното обработване;
    • изискате трансфер на личната Ви информация към друга страна.
    • Ако желаете да прегледате, проверите, коригирате или изискате изтриване на Ваша лична информация, да възразите на обработването на Ваши лични данни или да изискате трансфер на копие на Ваша лична информация към друга страна, моля, свържете се с info@oehmi-bg.com
Ако желаете да се оплачете относно това как обработваме Вашите лични данни, или желаете да се свържете с нас за допълнителна информация, моля използвайте следния мейл:  info@oehmi-bg.com
Ако не сте доволни от нашия отговор или вярвате, че обработваме Ваши лични данни в несъответствие с нормативните изисквания, можете да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), която е надзорният орган в Република България за въпроси във връзка със защита на данните.


Настоящата Политика за поверителност е в сила от 23.01.2021